Năm 2018, Na Uy XK 1,1 triệu tấn thủy sản nuôi với giá trị 71 tỷ NOK, tăng 5% so với năm trước. XK thủy sản khai thác với 1,6 triệu tấn trị giá 28 tỷ NOK, tăng 2% về lượng và 4% về giá trị so với năm trước. Trong 5 năm qua, giá trị XK thủy sản của Na Uy tăng 60% mặc dù khối lượng tăng chưa đến 10%.
Xuất khẩu các loài thủy sản chính
Năm 2018, XK thủy sản của Na Uy tăng chủ yếu nhờ cá hồi, cá tuyết cod, cá tuyết saithe và cua huỳnh đế. Cá hồi vẫn chiếm tỷ trọng XK lớn nhất với 1,1 triệu tấn trị giá 67,8 tỷ NOK, tăng 5% về khối lượng và giá trị so với năm 2017.
Nhu cầu tại thị trường EU tăng đã góp phần đẩy tỷ trọng XK cá hồi salmon Na Uy sang EU lên 73% tổng XK, so với 71% trong năm 2017. Ba Lan là thị trường tăng trưởng mạnh nhất trong năm 2018, với XK tăng từ 1,1 tỷ lên 8,8 tỷ NOK.
Cá hồi trout là loài nuôi XK lớn thứ hai với 46.400 tấn trị giá 3 tỷ NOK trong năm 2018, tăng 16% về lượng và 5% về giá trị so với năm 2017.
Trong số các loài cá đánh bắt tự nhiên, cá tuyết cod có giá trị XK lớn nhất với 197.000 tấn trị giá 9,4 tỷ yên trong năm 2018, giảm 9%, nhưng tăng 4% giá trị so với năm 2017. XK cá tuyết cod về giá trị do giá tăng (giá trung bình cá tuyết cod tươi tăng 8%), trong khi giá trị XK cá tuyết saithe tăng chủ yếu là do khối lượng tăng. EU là thị trường cá thịt trắng quan trọng nhất chiếm 64% tổng giá trị XK của Na Uy.
Cá thu là loài cá tự nhiên có giá trị XK lớn thứ hai với 255.000 tấn, trị giá 3,8 tỷ NOK, giảm 24% về khối lượng, và giá trị giảm 7%.
Sau khi hội đồng hạn ngạch dự đoán hạn ngạch cá thu năm 2019 giảm mạnh, giá trung bình cá thu đã tăng mạnh vào cuối năm 2018. Phần lớn cá thu được XK sang Nhật Bản. Giá tại các thị trường có sự chênh lệch đáng kể và điều quan trọng là Na Uy duy trì và phát triển nhưng thị trường có giá cao hơn.
Năm 2018, Na Uy đã XK được 292.000 tấn cá trích trị giá 2,6 tỷ NOK, khối lượng ương đương với năm 2017, trong khi giá trị XK giảm 6% do giá trung bình giảm
Cá tuyết saithe là loài lớn thứ hai trong danh mục cá thịt trắng. Na Uy đã XK 106.000 tấn saithe với giá trị 2,1 tỷ NOK trong năm 2018, tăng 27% về khối lượng, trong khi giá trị XK tăng 12% so với năm 2017. Tiếp đến là cá tuyết haddock với 62.000 tấn, trị giá 1,7 tỷ NOK, giảm 18% về khối lượng, trong khi giá trị tương đương với năm 2017.
Tôm là loài quan trọng nhất trong danh mục thủy sản có vỏ. Na Uy đã XK 10.700 tấn tôm trị giá 831 triệu NOK trong năm 2018, tăng 17% về lượng và 19% về giá trị.
Na Uy đã XK 2.000 tấn cua huỳnh đế trị giá 579 triệu NOK, tăng 8% về lượng và 15% về giá trị so với năm 2017.
Xuất khẩu thủy sản chế biến tăng mạnh
Năm 2018, giá một số sản phẩm cá tuyết cod và cá tuyết haddock đã tăng rất cao, đặc biệt trong phân khúc sản phẩm tươi và đông lạnh nguyên con và cá muối. Những sản phẩm này của Na Uy đã duy trì vị thế vững chắc tại các thị trường như Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.
Na Uy đã XK 91.600 tấn cá tuyết muối, trị giá 4,2 NOK trong năm 2018, tăng tăng 3% về khối lượng, trong khi giá trị tăng 4% so với năm 2017.
Các sản phẩm cá muối khác cũng tăng trưởng mạnh với 29.000 tấn XK, trị giá 1,4 tỷ NOK, tăng 3% về khối lượng và 13% về giá trị.
XK cá hồi khô không muối của Na Uy cũng tăng 12% về lượng và 11% về giá trị so với năm 2017, đạt 5.200 tấn, trị giá 749 triệu NOK trong năm 2018.
Tỷ lệ cá trích XK dạng đã chế biến ngày càng tăng. Năm 2018, 45% XK cá trích của Na Uy đã được chế biến, trong khi 55% được XK dưới dạng chưa qua chế biến. Năm 2017, có 42% cá trích Na Uy XK đã qua chế biến.
Chỉ có 28% hàng xuất khẩu được chế biến ở Na Uy
Trong thời gian qua, tỷ lệ thủy hải sản được chế biến tại Na Uy có xu hướng giảm. Năm 2010, tỷ lệ cá XK chưa qua chế biến chiếm 67%. Năm 2018, tỷ lệ này tăng lên 72%, xu hướng này cho thấy Na Uy chưa tận dụng tiềm năng để tăng giá trị XK từ chính các sản phẩm chế biến và thông qua việc sử dụng hiệu quả nguyên liệu dư thừa và tạo ra nhiều việc làm hơn.
Nguồn: Vasep