Bộ nông nghiệp có 4 triệu tấn ngũ cốc dự trữ nhà nước, hàng năm mua từ thị trường nội địa.

Trong 1 tuyên bố được đưa ra ngày thứ tư (29/3) cho biết, Bộ sẽ đưa giá chào 10.300 rup (tương đương 183 USD)/tấn đối với lúa mì loại 3 thị trường nội địa trong năm 2017/18, so với 10.900 rup trong chương trình hiện tại.

Đề xuất này được gửi đến cơ quan chống độc quyền của Nga phê duyệt, Bộ nông nghiệp cho biết thêm.

Kết thúc tuần trước, giá lúa mì loại 3 thị trường nội địa, không bao gồm phí giao hàng ở mức 9.959 rup/tấn tại khu vực châu Âu của Nga.

Giá lúa mì thị trường nội địa giảm trong mấy tuần gần đây và dự kiến sẽ giảm hơn nữa, do tranh chấp giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ về thương mại nông sản và những người nông dân Nga cần giảm dự trữ trước vụ thu hoạch mới vào mùa hè.

Bộ này không cho biết, thời gian nào sẽ mua vào. Dự trữ được sử dụng thúc đẩy nguồn cung nội địa, khi sản lượng vụ thu hoạch kém và sẽ hậu thuẫn giá trong nhiều năm năng suất tăng cao.

Trong năm 2016, sản lượng vụ thu hoạch đạt mức cao kỷ lục và triển vọng thu hoạch năm nay sẽ tăng.

Giá ngô vụ mới và giá lúa mạch đen sẽ duy trì ở mức chương trình hiện tại, trong khi giá lúa mạch sẽ giảm.

Trong chương trình mới, bộ cũng đưa ra mức giá lúa mì loại 1 và loại 2, trong đó Nga hầu như không sản xuất, nhằm kích thích sản xuất lúa mì chất lượng cao.

Giá lúa mì trong năm 2017/18

Mặt hàng

Năm 2017/18 (rup/tấn)

Năm 2016/17 (rup/tấn)

Lúa mì

 

 

Loại 1

12.500

 

Loại 2

11.500

 

Loại 3

10.300

10.900

Loại 4

9.000

10.400

Loại 5

7.600

8.800

Lúa mạch đen xay

7.400

7.400

Lúa mạch

7.600

8.000

Ngô loại 3

7.900

7.900

1 USD = 56,149 rup

Nguồn: VITIC/Reuters