Ông nói “hiện tại, chúng tôi đưa ra thị trường chủ yếu loại huaniu, giá thị trường khoảng 3 CNY/0,5 kg, cao hơn một chút so với cùng kỳ năm trước. Giá tăng chủ yếu do dự trữ và khối lượng được phân bổ trên thị trường ở mức thấp”. “Tôi hy vọng với khối lượng trên thị trường giảm tiếp, giá có thể vẫn tăng nhẹ trong những tuần tới”.
Sản lượng tại trung tâm sản xuất trái cây Tianshui Baisheng khoảng 4.000 – 5.000 tấn, về cơ bản ngang với năm trước. “Ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, tổng khối lượng vận chuyển của chúng tôi trong 2 tháng 2 và 3 giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước. Từ đầu tháng 3, thị trường trong nước Trung Quốc đã dần khôi phục trở lại và nhu cầu thị trường tăng lên. Có hai tuần chúng tôi đã vận chuyển với khối lượng lớn. Những tuần gần đây thị trường trái cây đã tốt và giá tăng lên. Hiện tại chúng tôi cơ bản đã hết tồn kho với còn lại chỉ một lượng nhỏ”.
Tianshui Baisheng có một trung tâm sản xuất tại Tianshui, tỉnh Cam Túc. Diện tích trồng ở Cam Túc không tăng đáng kể trong năm nay và mùa vụ mới đang ra hoa. Hiện tại, thời tiết tốt, nhưng còn quá sớm để ước tính sản lượng của vụ mới.
 

Nguồn: VITIC/freshplaza