Như vựa nhãn của một nông dân ở cù lao An Hòa (Xã An Nhơn) hiện mỗi tuần cung ứng khoảng 100 tấn nhãn Ido nguyên liệu cho các doanh nghiệp để xuất khẩu sang các thị trường châu Âu, Mỹ. HTX Nhãn Châu Thành đang sản xuất theo quy trình VietGAP 50 ha, cũng đang cung ứng khoảng 18 tấn/tuần cho một doanh nghiệp ở Tp.HCM xuất khẩu.

Hồi tháng 6/2016, UBND huyện Châu Thành đã tổ chức lễ công bố chứng nhận nhãn hiệu “Nhãn Châu Thành – Đồng Tháp” cho nhãn Ido. Đây là loại cây trồng đem lại giá trị kinh tế cao, giúp nhiều nông dân thoát nghèo vươn lên khá giàu.

Nguồn: Báo Nông thôn ngày nay