Mặc dù nguồn cung cua tuyết, cua opilio, cua huỳnh đế và các loài cua khác từ Mỹ giảm, nhưng đã được bù đắp bởi các lô hàng đến từ Châu Âu và Nga.

Nhưng NK cua huỳnh đế tươi của Nhật Bản vẫn giảm so với năm trước đó, trong khi NK cua opilio tươi tăng so với năm 2015.

NK cua huỳnh đế đông lạnh từ Mỹ giảm 39% còn 876 tấn. Nguyên nhân là do sự sụt giảm hạn ngạch khai thác cộng với nhu cầu tiêu thụ tại Mỹ tăng. NK cua huỳnh đế đông lạnh của Nga tăng 23% đạt 3.911 tấn. Ngay cả khi giá cua tăng, lượng mua vào vẫn tiếp tục tăng.

NK cua opilio đông lạnh từ Mỹ giảm 36% còn 3.200 tấn. Còn NK cua opilio đông lạnh từ Canada giản 24% còn 5.790 tấn.

Năm ngoái, trong bối cảnh hạn ngạch khai thác giảm, giá cua opilio từ Alaska tăng mạnh. Còn của opilio của Canada, trong đó nguồn chính là từ Newfoundland và Labrador, đã bất ngờ tăng giá trong cả mùa.

Trong khi đó, NK cua opilio của Nga tăng 22% lên mức 12.170 tấn. Còn của Tây Ban Nha, Latva, Lithuania và Na Uy, những nước có thể đánh bắt tại biển Barents, tăng từ 2 đến 3 lần.

NK cua opilio tươi của Nhật Bản từ Nga tăng 55% đạt 1.320 tấn. So với năm 2012, trước khi thực hiện Hiệp ước giữa Nhật Bản và Nga nhằm ngăn chặn nạn khai thác trộm, mức này chi chiếm 13%.

NK cua huỳnh đế tươi của Nhật Bản đạt 738 tấn, giảm 13% so với năm 2015. Đây là năm thứ 5 NK cua của Nhật Bản thấp hơi so với mức của năm trước đó.

Nguồn: vasep.com.vn