Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy nhập khẩu cũng tăng 30% so với 177.426 tấn của tháng trước, do các nhà bán buôn dự trữ hàng cung cấp trước đợt lễ hội mùa xuân của Trung Quốc. Thịt lợn nhập khẩu trong 11 tháng đầu năm đạt 1,733 triệu tấn, tăng 58% so với năm ngoái. Số liệu liệu này tính cho thịt bắp xẻ và không bao gồm bộ phận nội tạng và các bộ phận không phải thịt bắp khác. Theo số liệu chính thức, dịch tả lợn châu Phi của Trung Quốc bùng phát từ tháng 8 năm ngoái đã giết chết gần một nửa đàn lợn của Trung Quốc. Nhập khẩu thịt lợn tháng 11/2019 cao nhất kể từ tháng 1/2016. Cùng với một loạt các biện pháp để thúc đẩy chăn nuôi lợn, Trung Quốc đã mở cửa thị trường cho các nguồn thịt mới để thu hẹp khoảng cách lỗ hổng nguồn cung. Nhập khẩu thịt gà đã tăng vọt, với khối lượng tháng 11/2019 đạt 77.895 tấn, tăng 70,9% so với năm trước. Trong khi đó, nhập khẩu thịt bò đắt hơn nhưng ngày càng phổ biến với tầng lớp trung lưu của Trung Quốc.
Nhập khẩu tháng 11/2019 đạt 186.984 tấn tăng 79,3% so với năm ngoái. Theo số liệu hải quan, trong 11 tháng đầu năm nhập khẩu thịt bò là 1,47 triệu tấn tăng 57,3% so với năm ngoái.

Nguồn: VITIC/Reuters