Cụ thể như sau:
Bộ Công Thương xin thông báo đến các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo, các tổ chức, cá nhân có liên quan để biết và thực hiện.

Quyết định số 110 của Hội đồng Ủy ban Kinh tế Á - Âu, xem tại đây

Cục Xuất nhập khẩu

 
 

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương