Cơ quan thống kê nước này cho biết mưa ở một số tỉnh trong khi hạn han và sâu bệnh ở một số tỉnh khác chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới vụ mùa lúa.
Philippines, một trong những thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới, đang chuẩn bị mở thầu để nhập khẩu 250.000 tấn gạo bổ sung vào kho dự trữ đang suy giảm nhanh.

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn: v