Giá gạo tại Philippines đã tăng 3-4% vào cuối tháng 1 vừa qua, và tiếp tục tăng trong mấy tuần gần đây, do dự trữ của chính phủ giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hơn 2 thập kỷ; làm tăng áp lực lạm phát tại quốc gia này (lạm phát trong tháng 3 vừa qua tăng 4,3% so với một năm trước đó, mức tăng mạnh nhất trong vòng 5 năm).