1) Về lượng hạn ngạch gạo nhập khẩu: 805.200 tấn gạo, xuất xứ gạo nhập khẩu, cụ thể như sau:

STT

Xuất xứ

Số lượng (tấn)

1

Trung Quốc

50.000

2

Ấn Độ

50.000

3

Pakistan

50.000

4

Úc

15.000

5

El Salvador

4.000

6

Thái Lan

293.100

7

Việt Nam

293.100

8

Xuất xứ từ bất kỳnước nào

50.000

 

Tổng cộng

805.200

Khối lượng hạn ngạch tối đa mà mỗi doanh nghiệp Philippines có thể được cấp phép là 20.000 tấn gạo vụ mùa 2016/2017.

2) Về chủng loại gạo nhập khẩu: loại gạo đã xay xát, không thấp hơn 25% tấm và/hoặc các loại gạo đặc biệt (bao gồm gạo nếp, gạo thơm và các loại gạo khác có hàm lượng dinh dưỡng cao).

3) Về thời gian giao hàng được chia làm 02 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Bắt đầu từ ngày 20 tháng 12 năm 2017 đến không muộn hơn ngày 28 tháng 02 năm 2018.

- Giai đoạn 2: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 6 năm 2018 đến không muộn hơn ngày 31 tháng 8 năm 2018.

4) Về việc công bố danh sách doanh nghiệp nhập khẩu gạo: Danh sách các doanh nghiệp Philippines được cấp hạn ngạch sẽ được công bố trên website của NFA (www.nfa.gov.vn).

Thông tin chi tiết, đề nghị các thương nhân quan tâm xem tại đây (link kèm theo) hoặc website của NFA tại địa chỉ: http://nfa.gov.ph/files/announcement/08_2017/MAV2017_08092017.pdf.

Bộ Công Thương thông báo để các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo được biết.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý Xuất khẩu Gạo, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội, Điện thoại: 024.22205438 hoặc 024.22205310; email: phongxkgao@moit.gov.vn

Cục Xuất nhập khẩu

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương