Các nhà xuất khẩu có thể bỏ thầu trước ngày 25/7.
Philippines, một trong những nhà nhập khẩu lớn nhất thế giới, thường mua gạo từ các nhà cung cấp lớn của Việt Nam và Thái Lan.
Tuy nhiên, cuộc đấu thầu lần này của Philippines mở cửa cho các nhà cung cấp tư nhân của những nước khác, trong đó có Pakistan và Ấn Độ.
Manila đã chuyển hướng từ mua gạo theo phương thức hợp đồng liên chính phủ sang mua dưới hình thức cạnh tranh để tránh hiện tượng tiêu cực.
Dự trữ gạo quốc gia của nước này đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hơn 3 năm, chỉ tương đương 5 ngày sử dụng, nhưng giá bán lẻ trong nước vẫn ổn định, chủ yếu nhờ lượng dự trữ dồi dào của lĩnh vực tư nhân.
NFA cần duy trì lượng dự trữ đệm đủ dùng cho 15 ngày, riêng mùa giáp hạt (tháng 7 đến tháng 9) cần đủ dùng cho 30 ngày.
Toàn bộ số gạo mua lần nay sẽ được giao trong khoảng tháng 8 đến tháng 9.

Nguồn: VITIC/Reuters