So với năm 2016, nhu cầu NK cá tra của một số thị trường lớn trong khu vực như: Thái Lan, Singapore và Philippines không tăng. Thái Lan vẫn là thị trường XK lớn nhất, đạt 39,5 triệu USD, chiếm 35% giá trị NK của toàn khối, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Mười tháng đầu năm 2017, giá NK cá tra trung bình của Thái Lan cũng tăng nhẹ, dao động từ 1,65 – 1,95 USD/kg so với mức 1,65 - 1,8 USD/kg của năm trước.

Xuất khẩu cá tra sang thị trường Singapore và Philippines cũng tăng nhẹ về giá trị, lần lượt 1,6% và 2,9% so với 10 tháng đầu năm 2016. Phần lớn sản phẩm NK là cá tra phile đông lạnh (HS 030462). Trong đó, từ quý 3/2017, giá trị XK cá tra sang thị trường Singapore tăng trưởng tốt, từ 10 - 20% so với cùng kỳ năm trước.

Nhu cầu không tăng, trong khi nhiều DN tăng lượng bán cá sang thị trường láng giềng Trung Quốc. Với giá nhập tốt hơn nên đây cũng là một trong những lý do khiến giá trị XK sang thị trường ASEAN không tăng cao.

Dự báo, hai tháng cuối năm, giá trị XK cá tra sang thị trường ASEAN giữ mức tăng trưởng ổn định 2-5% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Vasep.com.vn