Trước đó Rabobank đã dự báo vụ 2018/19 sẽ thặng dư 4,1 triệu bao cà phê. Trong báo cáo triển vọng cà phê quý 1, Rabobank cũng giảm dự báo dư thừa vụ 2017/18 xuống 2,6 triệu bao từ mức 4,1 triệu bao.

Lượng cà phê dư thừa hoàn toàn sẽ là cà phê arabica, còn cung robusta toàn cầu được dự kiến sẽ cân bằng với cầu trong vụ 2018/19. Rabobank cũng cho biết, vụ 2017/18 lượng robusta dư là 2,1 triệu bao còn arabica chỉ có 500.000 bao.

Nhu cầu nội địa của Brazil được chuyển sang robusta, còn lượng dư lớn arabica xuất khẩu được dự đoán sẽ gây áp lực lên thị trường trong ngắn hạn.

Ngoài việc hạ dự báo sản lượng cà phê của Brazil trong vụ 2018/19 hồi đầu tháng xuống còn 56,8 triệu bao từ ước tính 59 triệu bao trước đó, Rabobank cũng cắt giảm dự báo sản lượng cà phê vụ 2017/18 ở Indonesia, Uganda và Papua New Guinea, nhưng lại nâng dự báo ở Nicaragua và Ethiopia.

Nguồn: VITIC/Reuters