Sản lượng có thể tăng 12% lên 350.400 tấn trong niên vụ 2017/18 so với một năm trước. Số liệu này gồm 103.100 tấn arabia và 247.300 tấn robusta.
Sự gia tăng trong ước tính này chủ yếu do các quan chức khảo sát các khu vực mới theo mùa vụ tại các khu vực trồng truyền thống.
Việc dự đoán này của chính phủ cao hơn so với một ước tính sản lượng 300.000 tấn trong năm nay do A.L.R.M. Nagappan, chủ tịch của ủy ban cà phê tại Hiệp hội người trồng của phía nam Ấn Độ đưa ra vào tháng 8. Nagappan cho thấy sản lượng giảm xuống mức thấp 8 năm do thời tiết khô hạn kéo dài tại những khu vực trồng chủ chốt.
Giai đoạn mưa 4 tháng tại Ấn Độ, chiếm hơn 70% lượng mưa hàng năm của nước này, đã không đạt dự báo lượng mưa bình thường trong năm nay. Lượng mưa trong mùa này đã đạt tổng cộng 841,3 mm hay 95% mức trung bình 50 năm, theo Cục khí tượng Ấn Độ. Mùa mưa được định nghĩa bình thường khi lượng mưa từ 96 tới 104% của mức trung bình trong dài hạn.
Nguồn: VITIC/Reuters