Trong ước tính đầu tiên về niên vụ mới, Conab cho biết nông dân Brazil sẽ sản xuất từ 57,15 triệu bao (60 kg/bao) tới 62 triệu bao, trung bình là 59,6 triệu bao.
Số liệu đó gần bằng sản lượng cao kỷ lục 61,65 triệu bao đã đạt được trong năm 2018. Sản lượng trong năm 2019, một năm cho sản lượng thấp hơn trong chu kỳ 2 năm, ở mức 49,3 triệu bao.
Brazil xen kẽ giữa năm sản lượng cao và thấp, do chu kỳ tự nhiên của cây cà phê arabica ở Brazil. Sản lượng robusta thường ổn định hơn.
Conab cho biết diện tích sản xuất ở Brazil, đang giảm trong 7 năm qua, đã tăng 4% trong năm 2020 so với năm 2019 lên 1,88 triệu ha. Số liệu đó có thể đảm bảo một kỷ lục sản lượng mới trong năm 2020, nhưng cơ quan này cho biết thời tiết khô hơn và nóng hơn bình thường sau giai đoạn ra hoa năm ngoái làm giảm sản lượng.
Sự gia tăng trong diện tích sản xuất có thể gây bất ngờ trong ngành này kể từ khi giá cà phê quanh mức thấp nhất trong 1 thập kỷ cho tới nay. Giá cà phê đã phục hồi một phần trong cuối năm 2019 và đầu tháng 1/2020, mặc dù giá đã giảm một lần nữa trong vài ngày trước.
Conab cho biết sự gia tăng diện tích này là kết quả sự gia tăng thực hiện trong nhiều năm trước mà hiện nay bước vào thu hoạch (cây cà phê cần 3 năm để bắt đầu cho sản lượng). Hiện nay, lượng diện tích đang được phát triển để sản xuất cà phê giảm mạnh, giảm 14% so với năm 2019.
Sản lượng cà phê arabica của Brazil trong năm 2020 dự kiến tăng từ 26% tới 34,1% so với năm 2019, do là năm cho sản lượng tăng trong chu kỳ 2 năm. Conab cho biết nông dân Brazil sẽ thu hoạch 43,2 triệu tới 45,98 triệu bao cà phê arabica trong năm nay.
Sản lượng rubusta từ 13,95 tới 16,04 triệu bao hay tăng từ 7,1% tới 6,8% so với năm 2019.
Cà phê arabica hầu hết sử dụng bởi các hãng sản xuất chất lượng cao, trong khi robusta sử dụng rộng rãi để sản xuất cà phê hòa tan.

Nguồn: VITIC/Reuters