Giám đốc bộ phận cà phê của Cơ quan Nông nghiệp và Lương thực AFA, Grenville Kiplimo Melli trả lời Tân Hoa Xã tại Nairobi rằng sản lượng sẽ tăng từ 46.000 tấn năm ngoái do tăng diện tích sản xuất .
Melli cho biết “vào năm ngoái, đất để canh tác cà phê đã tăng thêm 1.000 ha và điều này có thể tăng sản lượng lên 50.000 tấn trong năm 2017”.
Ông bổ sung “chúng tôi cũng tăng cường nỗ lực đào tạo nông dân về những phương pháp nông học tốt nhất cần để tăng sản lượng”.
Sản lượng cà phê của Kenya đã sụt giảm kể từ cuối những năm 1980, khi sản lượng hàng năm đạt 129.000 tấn.
Quốc gia Tây Phi này chiếm chưa tới 1% sản lượng cà phê toàn cầu nhưng loại arabia của họ được đánh giá coa sau khi pha trộn với cà phê từ các khu vực khác.
Ông lưu ý rằng giá cà phê quốc tế giảm nhẹ trong năm qua. Ông bổ sung “tuy nhiên, điều này không khuyến khích nông dân trồng thêm”.
Để giảm bớt sự biến động giá cho nông dân, quốc gia đông Phi này đã triển khai một chiến dịch nhận thức toàn quốc để khuyến khích tiêu thụ cà phê trong nước.
Ông Melli cho biết răng hơn 95% sản lượng được xuất khẩu, với Đức, Bỉ và Mỹ chiếm phần lớn sản lượng này. AFA lưu ý rằng hầu sản lượng cà phê được bán ra quốc tế dưới dạng bán thành phẩm.
Ông nói “điều này phủ nhận Kenya cần nhiều thu nhập ngoại hối và vì thế chúng tôi đang khuyến khích các nhà đầu tư thiết lập nhà máy xử lý cà phê ở địa phương trước khi xuất khẩu”.
Nguồn: VITIC/Reuters