Sản lượng cao su của Ấn Độ đến tháng 2/2017 tăng gần 18%, lên 622.200 tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Tiêu thụ cao su đến tháng 2/2017 tăng 4% so với cùng kỳ, lên 942.695 tấn. Mặc dù vào thời điểm suy giảm, nhưng sản lượng cao su đến tháng 2/2017 vẫn tăng 4% (tương đương 57.000 tấn) so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự gia tăng sản lượng cùng với giá cao su tự nhiên quốc tế tăng đã ảnh hưởng đến hoạt động  nhập khẩu, khiến nhập khẩu của Ấn Độ giảm 7%, xuống còn 400.812 tấn trong 11 tháng. Trong tháng 2/2017, nhập khẩu giảm 51%, xuống còn 15.609 tấn.

Xuất khẩu cao su tự nhiên tăng trong năm. Trong 11 tháng đến tháng 2/2017, xuất khẩu cao su tự nhiên của Ấn Độ đạt 15.450 tấn. So với cùng kỳ năm trước đó, xuất khẩu cao su lên tới 832 tấn. Sau khi đạt 30.594 tấn năm 2012/13, xuất khẩu đã giảm liên tục trong những năm tiếp theo, do giá thị trường quốc tế suy giảm. Trong năm 2015/16, sản lượng cao su giảm xuống mức thấp kỷ lục 865 tấn.

Nguồn: VITIC/Reuters