Sản lượng ở nước sản xuất lớn thứ 2 thế giới sau Brazil này trong niên vụ 2016/17 ước đạt 20,2 triệu tấn.
Chủ tịch Hiệp hội, T Sarita Reddy cho biết, trong niên vụ tới, sản lượng chắc chắn sẽ tăng ở tất cả các bang trừ Tamil Nadu. “Chúng tôi ước tính sản lượng vụ tới sẽ đạt 25,1 triệu tấn, và dự trữ đầu vụ sẽ ở mức 4 triệu tấn, như vậy đủ dùng cho cả nước”.
Tại Uttar Pradesh, sản lượng có thể tăng lên khoảng 10 triệu tấn trong niên vụ 2017/18.
Nhu cầu đường hàng năm của Ấn Độ khoảng 24 – 25 triệu tấn.
Để tăng cung đường cho thị trường trong nước trong bối cảnh sản lượng giảm, Chính phủ Ấn Độ đã cho phép nhập khẩu miễn thuế 500.000 tấn đường giai đoạn tháng 4-5/2017.
Mới đây, họ đã cho phép nhập khẩu thêm 300.000 tấn đường thô với mức thuế 25% để ngăn giá tăng trong mùa lễ hội sắp tới.
Giám đốc Tổ chức Đường Quốc tế (ISD), Jose Orive, cũng cho biết sản lượng đường Ấn Độ sẽ tăng lên 25 triệu tấn từ mức 20,5 triệu tấn niên vụ 2016/17.
Sản lượng đường toàn cầu dự báo tăng 7% lên 179,3 triệu tấn, trong khi tiêu thụ sẽ tăng 1,7% lên 174,7 triệu tấn.

Nguồn: VITIC/Outlookindia