Theo một nghiên cứu từ công ty tư vấn đường và ethanol Job Economia trụ sở tại Sao Paulo, xuất khẩu đường của Brazil có thể tăng lên 29,8 triệu tấn trong niên vụ 2020/21 so với 19,44 triệu tấn trong niên vụ trước đó.
Các nhà máy của Brazil đang chuyển sang sản xuất đường khi nhu cầu và giá ethanol tại thị trường lớn thứ 2 thế giới này sụt giảm bởi sự phong tỏa do virus corona.
Công ty tư vấn Job ước tính sẽ phân bổ 48,4% lượng mía để sản xuất đường trong niên vụ 2020/21, so với 35% trong niên vụ trước. Sự chuyển mạnh từ ethanol sang sản xuất đường ở Brazil do các yếu tố cơ bản về đường thô kỳ hạn sụt giảm ở sàn giao dịch ICE New York. Đường kỳ hạn đã giảm hơn 35% kể từ tháng 2/2020 và trong ngày 27/4 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 13 năm.
Job đã dự báo sản lượng ethanol từ mía của Brazil niên vụ 2020/21 ở mức 26,8 tỷ lít so với 34 tỷ lít trong niên vụ 2019/20.
 

Nguồn: VITIC/Reuters