Theo một dự đoán mới được Conab phát hành, cơ quan thống kê nông sản của Brazil, tổng sản lượng mía được thấy ở mức 630,7 triệu tấn, ít hơn 1,9% so với niên vụ trước. Sản lượng ethanol được ước tính ở mức 32 tỷ lít, giảm 10,3%.
Các nhà máy của Brazil linh hoạt điều chỉnh lượng mía nguyên liệu thô để sản xuất hoặc đường hoặc ethanol, và sau khi nhu cầu nhiên liệu này giảm mạnh do phong tỏa trên toàn quốc họ đang chuyển sang phân bổ mía để sản xuất đường.
Conab ước tính phân bổ mía sản xuất đường tại Brazil tăng từ 34,9% trong niên vụ 2019/20 lên 42,4% trong niên vụ năm nay. Các nhà phân tích độc lập thấy lượng mía chuyển sang đường cao hơn, tăng lên 48%.
Conab cho biết rằng diện tích trông mía tại quốc gia này tiếp tục giảm, sẽ đạt tới 8,4 triệu ha trong năm nay, ít hơn 0,4% so với một năm trước.
Ngũ cốc được trồng trên diện tích trước đó trồng mía trong những năm gần đây ở Brazil.
 

Nguồn: VITIC/Reuters