“Trong niên vụ 2016/17, Thái Lan sẽ sản xuất từ 9,3 – 9,4 triệu tấn đường, thấp hơn sản lượng đường niên vụ 2016/16 do hạn hán trên diện rộng và giá đường ở mức bất lợi cho sản xuất”, theo Boontin Korsiri, một nhà chức trách thuộc Văn phòng Hội đồng Mía và Đường nhận định.

Sản lượng đường niên vụ 2015/16 của Thái Lan ở mức 9,7 triệu tấn, theo dữ liệu Hội đồng ghi nhận. Dự báo sản lượng đường Thái Lan giảm đưa ra trong thời điểm các nhà phân tích quốc tế cho rằng thâm hụt đường toàn cầu sẽ tăng do sản xuất đường tại Ấn Độ – nước sản xuất đường lớn nhất thế giới – giảm, dẫn tới nguồn cung đường toàn cầu giảm. Thái Lan dự kiến sẽ xuất khẩu khoảng 6,8 triệu tấn đường trong năm 2016/17, giảm từ mức 7,1 triệu tấn trong năm 2015/16. Tiêu dùng đường nội địa của Thái Lan khoảng 2,6 triệu tấn đường hàng năm, theo dữ liệu ghi nhận bởi Hội đồng.

Thái Lan đã trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong hơn 2 thập kỷ vào năm 2016 do ảnh hưởng của El Nino, cũng là nguyên nhân gây thiệt hại trên diện rộng cho ngành nông nghiệp Đông Nam Á, dẫn tới thiếu hụt thực phẩm.

Nguồn: gappingworld.wordpress.com