Theo Cục Chế biến nông lâm thủy sản và Nghề muối, niên vụ mía đường 2015-2016 đã kết thúc. Diện tích mía cả nước là 284,367 ha, năng suất mía bình quân cả nước đạt 64,4 tấn/ha, sản lượng mía cả nước được 18.3 triệu tấn. So với vụ trước, diện tích mía giảm 6.7%, sản lượng mía giảm 8%.

Sản lượng đường sản xuất được là 1.237.300 tấn, trong đó đường luyện là 630.000 tấn.

So với vụ trước, công suất thiết kế của các nhà máy đường tăng nhẹ, sản lượng đường giảm 180.500 tấn (-12.73 %), đây là năm thứ 2 liên tiếp giảm sản lượng đường. So với kế hoạch của các nhà máy đặt ra từ đầu vụ, sản lượng mía ép thấp hơn 17% (kế hoạch 15.761.000 triệu tấn), sản lượng đường thấp hơn 20% (kế hoạch 1.560.000 tấn).

Giá bán buôn đường kính trắng loại 1 (có VAT) tại nhà máy tương đối ổn định so với tháng trước, hiện đang ở mức trên dưới 16.300 đ/kg.

Nguồn: Vietstock.vn