Sản lượng khai thác hải sản đạt hơn 1,55 triệu tấn, tăng 5%; trong đó khai thác nội địa ước đạt 85.000 tấn, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Sản lượng khai thác cá ngừ đại dương 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 13.026 tấn, tăng 21,8 % so với cùng kỳ năm 2016. Giá bán cá ngừ đại dương tại cảng biển, loại 30 kg/con từ 60.000 – 80.000 đồng/kg; loại hơn 30kg/con từ 92.000 – 96.000 đồng/kg.

Sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 6 năm 2017 ước đạt 450.000 tấn, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2016, đưa tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản 6 tháng đầu năm đạt 1,69 triệu tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2016, bằng 43,3% kế hoạch năm 2017.

Diện tích nuôi tôm nước lợ đạt 639.761 ha, tăng 5,5%, sản lượng ước đạt 216.811 tấn, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2016 và bằng 32,9% kế hoạch năm 2017.

Diện tích tôm thẻ ước đạt 57.680 ha, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm trước, sản lượng thu hoạch 107.662 tấn, tăng 30,8%. Nuôi tôm sú tăng trưởng ổn định, với tổng diện tích 582.080 ha, tăng 3,4%, sản lượng 109.149 tấn, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Nguồn: tapchithongtindoingoai.vn