Trong năm, sự cố môi trường ở các tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ do công ty Formosa đưa chất thải ra biển khiến cho ngư dân các tỉnh này phải ngừng đánh bắt ở vùng biển ven bờ và vùng lộng trong nhiều tháng, làm ảnh hưởng đến khai thác biển của các tỉnh nói riêng và khai thác thủy sản biển cả nước nói chung.
Tuy nhiên, do giá xăng dầu thấp, dịch vụ hậu cần nghề cá phát triển đã tạo điều kiện cho ngư dân bám biển dài ngày nên việc khai thác thủy sản ở các tỉnh còn lại tương đối ổn định.
Ước cả năm 2016 sản lượng khai thác thủy sản đạt 3.121 ngàn tấn, tăng 2,8 % so với cùng kỳ năm trước, trong đó: ước khai thác biển đạt 2.928 ngàn tấn, tăng 3,1 % so với cùng kỳ năm trước; khai thác nội địa ước đạt 193 ngàn tấn, giảm 1% cùng kỳ năm 2015.
Theo báo cáo của địa phương, sản lượng cá ngừ của 3 tỉnh trọng điểm miền Trung cả năm 2016 khoảng 17.652 tấn. Trong đó: Tại Bình Định sản lượng lũy kế đạt là 9.368 tấn, tăng 5 % so cùng kỳ 2015; Tại Khánh Hòa ước đạt 4.072 tấn, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước; tại Phú Yên ước đạt khoảng 4.212 tấn, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Hiện giá cá ngừ đại dương dao động khoảng từ 95.000-115.000 đồng/kg.
Nguồn: dangcongsan.vn