Nước nhập khẩu gạo lớn này có thể sẽ mua thêm 250.000 tấn gạo ngoài số 250.000 tấn gần đây đã mua của Việt Nam và Thái Lan.
Số liệu mới này - do Cơ quan Thống kê Philippines công bố – thấp hơn 1,3% so với sản lượng 18,15 triệu tấn của năm 2015 và càng thấp hơn mức kỷ lục 18,91 triệu tấn năm 2014.

Sản lượng lúa trong quý IV này dự báo sẽ tăng 0,33% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 7,3 triệu tấn, sau khi tăng 16,35% trong quý III.

Nguồn: VITIC/Reuters