Theo đề xuất, có khoảng 5 triệu ha đất – tương đương khoảng 4% trong tổng số đất trồng trọt của nước này – sẽ được đưa ra khỏi sản xuất hoặc cải tạo thành đất lâm nghiệp hoặc đồng cỏ, Wu Xiao, người đứng đầu kinh tế nông thôn tại Ủy ban phát triển và cải cách quốc gia cho biết.

Động thái này được đưa ra, sau khi Trung Quốc thiết lập thặng dư dự trữ ngũ cốc lớn nhất trong mấy năm gần đây. Việc cắt giảm sản lượng sẽ không ảnh hưởng đến an ninh lương thực, Wu cho biết.

Một số lượng lớn đất canh tác của Trung Quốc bị ô nhiễm nặng nề bởi việc sử dụng quá nhiều hóa chất nông nghiệp hoặc chất thải công nghiệp, trong khi phần lớn lượng đất bị suy thoái vì thiếu chất hữu cơ.

Trước đó, chính phủ cho biết, khoảng 3 triệu ha đất nông nghiệp dành cho sản xuất lương thực quá ô nhiễm.

Trong số 5 triệu ha, 2 triệu ha đã được cải tạo trong hơn 2 năm qua, và 3 triệu ha sẽ được chuyển sang đất lâm nghiệp hoặc đồng cỏ vào năm 2020, Zhou Hongsheng, người đứng đầu về chuyển đổi đất đai tại Cơ quan lâm nghiệp quốc gia cho biết.

Đồng cỏ Trung Quốc chịu áp lực từ nhu cầu đối với chăn nuôi gia súc và chăn nuôi bò sữa gia tăng. Nước này chỉ chiếm 1/2 mức trung bình diện tích đồng cỏ trên đầu người, số liệu chính thức cho biết.

Hôm thứ tư (30/11) cũng cho biết, mục tiêu cải thiện chất lượng đất và  hạn chế chăn thả quá mức tại các đồng cỏ, cũng như hạn chế tiêu thụ nước.

Nguồn: VITIC/Reuters