Sản lương tôm toàn cầu năm nay dự kiến đạt 3,2 triệu tấn, tăng 15% so với năm trước, do sản lượng ăng ở Ecuador, Việt Nam, Indonesia và nhất là Ấn Độ.
Trong 10 tháng đầu 2018, Thái Lan đã xuất khẩu 143.129 tấn tôm, trị giá 45,5 tỷ baht, giảm lần lượt 14,5% và 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến cả năm xuất khẩu sẽ ở mức 180.000 tấn, trị giá từ 50 đến 55 tỷ baht, giảm 11,8% và 19,2-27%.
Về năm 2019, Hiệp hội dự báo tình hình sản xuất của Thái Lan sẽ khả quan hơn, sản lượng sẽ khoảng 310.000 – 320.000 tấn, và xuất khẩu sẽ đạt khoảng 200.000 tấn, trị giá 60 tỷ baht.

 

Nguồn: VITIC/Bangkok Post