Tốc độ tăng trưởng sản lượng năm 2017 nhanh hơn năm 2016. Ấn Độ và Ecuador dự kiến là những nước sản xuất có sản lượng tôm tăng trưởng tốt nhất. Sản lượng tại Đông Nam Á cũng dự kiến tăng.

Năm nay, Ấn Độ - nguồn cung tôm lớn nhất cho Mỹ-dự kiến sản xuất khoảng 500.000 tấn. Ecuador dự kiến sản xuất hơn 420.000 tấn.

Năm 2018-2019, sản lượng tôm Ấn Độ dự kiến tăng lên khoảng 540.000 tấn năm 2018, và 575.000 tấn năm 2019. Ecuador dự kiến sản lượng tăng lên 450.000 tấn năm 2018 và 470.000 tấn năm 2019.

Việt Nam và Indonesia cũng dự kiến tăng sản lượng. Sản lượng tôm Việt Nam dự kiến đạt 700.000 tấn năm 2019. Indonesia dự kiến đạt 600.000 tấn năm 2019, tăng khoảng 100.000 tấn.

Sản lượng tôm Thái Lan dự kiến tăng lên 340.000 tấn năm 2018, sau đó 350.000 tấn năm 2019. Năm nay, Thái Lan dự kiến sản lượng đạt 320.000 tấn.

Sản lượng tôm Trung Quốc khó dự đoán, dao động từ 600.000 tấn lên 1,7 triệu tấn năm 2016 tuy nhiên sản lượng tôm Trung Quốc dự kiến ổn định hoặc giảm.

Tại châu Mỹ, sản lượng tôm Brazil dự kiến vượt mức 100.000 tấn năm 2019 nhờ tăng trưởng tốt. Sản lượng tôm của Mexico tăng từ 110.000 tấn năm 2017 lên khoảng 130.000 tấn năm 2019.

Sản lượng của Honduras dự kiến tăng mạnh, tăng lên khoảng 45.000 tấn năm 2019. Tại Nicaragua, dự kiến sản lượng đạt 23.000 tấn năm 2019

Sản lượng tôm tại Venezuela dự kiến tăng lên 35.000 tấn năm 2019, tăng từ 25.000 tấn năm nay.

Tại Bangladesh, sau một vài năm sụt giảm, sản lượng dự kiến tăng lên 85.000 tấn năm 2019. Sản lượng của Malaysia dự báo tăng lên 53.000 tấn năm 2019. Năm nay, sản lượng dự kiến đạt 45.000 tấn.

Philippines và Myanmar dự kiến giảm sản lượng xuống lần lượt 50.000 tấn và 42.000 tấn năm 2019 mặc dù gần đây tăng.

Ả Rập Saudi dự kiến sản lượng tăng lên 45.000 tấn năm 2019, tăng từ khoảng 33.000 tấn năm nay. Năm 2013, Ả Rập Saudi hầu như không sản xuất tôm.

Tôm chân trắng chiếm khoảng 76% sản lượng tôm thế giới với gần 5 triệu tấn. Tôm chân trắng chiếm 71% sản lượng tôm châu Á. Trong thập kỷ qua, sản lượng tôm nuôi chiếm khoảng 53% sản lượng tôm thế giới.

Nguồn: Vasep.com.vn