Theo Tổng cục Thống kê, sản xuất thủy sản tiếp tục tăng khá. Sản lượng thủy sản quý III/2019 ước tính đạt 2.190,6 nghìn tấn, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm cá đạt 1.488,9 nghìn tấn, tăng 4,6%; tôm đạt 322 nghìn tấn, tăng 6,6%; thủy sản khác đạt 379,7 nghìn tấn, tăng 4,9%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng quý III ước tính đạt 1.196,8 nghìn tấn, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 795,9 nghìn tấn, tăng 5,9%; tôm đạt 271,4 nghìn tấn, tăng 7,1%. Sản lượng thủy sản khai thác quý III ước tính đạt 993,8 nghìn tấn, tăng 4% so với cùng kỳ, trong đó cá đạt 693 nghìn tấn, tăng 3%; tôm đạt 50,6 nghìn tấn, tăng 3,7%.
Tính chung 9 tháng năm nay, tổng sản lượng thủy sản ước tính đạt 5.964,9 nghìn tấn, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm cá đạt 4.321,9 nghìn tấn, tăng 5,2%; tôm đạt 719,6 nghìn tấn, tăng 7,2%; thủy sản khác đạt 923,4 nghìn tấn, tăng 5%.
Sản lượng thủy sản nuôi trồng 9 tháng ước tính đạt 3.114 nghìn tấn, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 2.189,5 nghìn tấn, tăng 5,9%; tôm đạt 591,7 nghìn tấn, tăng 8,6%. Giá cá tra những tháng đầu năm cao nhưng đến quý III giá lại có xu hướng giảm khiến thị trường giao dịch trầm lắng[*]. Tính chung 9 tháng, sản lượng cá tra ước tính đạt 1.029,4 nghìn tấn, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Thời tiết tương đối thuận lợi cho nuôi tôm nước lợ, sản lượng tôm sú 9 tháng năm nay ước tính đạt 213,2 nghìn tấn, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước (quý III ước tính đạt 93,8 nghìn tấn, tăng 1,7%); sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt 342,8 nghìn tấn, tăng 9,9% (quý III ước tính đạt 165,8 nghìn tấn, tăng 9,1%).
Sản lượng thủy sản khai thác 9 tháng ước tính đạt 2.850,9 nghìn tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 2.132,4 nghìn tấn, tăng 4,4%; tôm đạt 127,9 nghìn tấn, tăng 1,2%. Sản lượng thủy sản khai thác biển 9 tháng đạt 2.705,7 nghìn tấn, tăng 4,8%, trong đó cá đạt 2.033,2 nghìn tấn, tăng 4,6%; tôm đạt 117,8 nghìn tấn, tăng 1,6%.
Ghi chú:
* Giá cá tra loại 700-900g/con ở thời điểm trung tuần tháng Bảy dao động từ 19.500-20.500 đồng/kg; trung tuần tháng Tám tăng lên 20.500-21.000 đồng/kg; đến trung tuần tháng Chín giảm còn 19.500-19.800 đồng/kg, người nuôi hiện lỗ từ 2.000-4.000 đồng/kg.
Nguồn: VITIC