Trong triển vọng sản lượng vụ thu hoạch tới, công ty tư vấn Pháp dự báo năng suất hạt cải dầu trung bình sẽ đạt 3,37 tấn/ha so với 3,24 tấn/ha dự báo trước đó.
Diện tích gieo trồng hạt cải dầu đạt 6,7 triệu ha, phù hợp với ước tính đưa ra trước đó.
Hạt cải dầu là cây hạt có dầu được trồng rộng rãi nhất ở EU và sử dụng để sản xuất dầu thực vật, thức ăn chăn nuôi và nhiên liệu sinh học.
Đối với cây trồng hạt có dầu gieo vào mùa xuân, Strategie Grains dự báo sản lượng hạt hướng dương năm 2018/19 sẽ giảm xuống còn 9 triệu tấn, so với 9,3 triệu tấn trong niên vụ này.
Sản lượng đậu tương được dự báo sẽ tăng lên 2,7 triệu tấn so với 2,6 triệu tấn năm 2017/18.
Nguồn: VITIC/Reuters