Năng suất của 32.000 ha hoa màu đồng ruộng và cây ăn quả dự báo sẽ giảm do hạn hán; đặc biệt đối với ngô trái vụ cho năm 2019/20, chiếm khoảng 15% tổng lượng ngô canh tác.
Tài nguyên nước của Thái Lan rất thấp do điều kiện thời tiết năm 2019 bất lợi, với lượng mưa thấp hơn 15% so với mức trung bình bình thường và thấp hơn 19% so với năm 2018.
Cục Thủy lợi Hoàng gia báo cáo rằng tính đến ngày 30 tháng 1 năm 2020, nguồn cung cấp nước trong các hồ chứa lớn đạt 3,8 tỷ m3, giảm 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Chính phủ đã hạn chế các cơ sở tưới lúa để đảm bảo cung cấp đủ nước cho sử dụng trong nước và quản lý sinh thái cho đến tháng 6 năm 2020
Trước tình hình đó, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan cũng đã khuyến nghị rằng việc trồng lúa tại những vị trí địa lý không phù hợp sẽ khiến sản lượng giảm đặc biệt trong vụ mùa thứ hai, khi đây là khoảng thời gian trồng nhiều loại cây khác. Dự kiến, khoảng 12% tổng diện tích gieo trồng hiện nay sẽ được sử dụng để trồng các loại cây mùa khác như đậu xanh, đậu tương, rau quả hữu cơ, mía, sắn và chăn nuôi gia súc sử dụng công nghệ tiên tiến.
Trong khuôn khổ chương trình tái cơ cấu nông nghiệp, Chính phủ Thái Lan có kế hoạch giảm sản lượng gạo, chủ yếu là vụ mùa phụ, để khuyến khích người nông dân trồng các loại cây trồng khác. Đây là một phần trong chiến lược lương thực quốc gia, giảm diện tích trồng lúa, gia tăng sản xuất rau quả. Chiến lược này còn nhằm mục đích giữ giá lúa trước nguy cơ sụt giảm do vụ mùa được dự báo sẽ bội thu trong năm tới.
Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã báo cáo rằng khoảng 0,2 triệu ha đất trồng trọt bị ảnh hưởng bởi hạn hán vào tháng 9 năm 2019 đến tháng 1 năm 2020. Chiếm khoảng 18% tổng diện tích đất trồng trọt trái vụ. Phần lớn diện tích bị ảnh hưởng là trồng lúa trái vụ 2019/20, được trồng vào tháng 11 năm 2019. Khoảng một nửa số người trồng ở các khu vực bị ảnh hưởng đã nhận được hỗ trợ tài chính từ chính phủ với tổng số tiền là 18 triệu euro.

Nguồn: VITIC/ECB