Sản lượng gạo của Thái Lan trong niên vụ 2020-21 dự báo đạt tổng cộng 18,6 triệu tấn, tăng 5% so với niên vụ 2019-20. Mặc dù sản lượng tăng, xuất khẩu dự kiến sẽ giảm xuống mức thấp kỷ lục vào năm 2020 xuống còn 5,7 triệu tấn, giảm 25% so với năm 2019.
USDA dự kiến xuất khẩu gạo sẽ tăng lên 7 triệu tấn vào năm 2021, vẫn thấp hơn mức xuất khẩu gạo trung bình so với năm năm qua.
Sản lượng ngô của nước này trong niên vụ 2020-21 dự kiến sẽ tăng 24% so với năm tiếp thị trước, lên 5,6 triệu tấn. USDA dự đoán diện tích tăng và điều kiện thời tiết thuận lợi sẽ thúc đẩy sản lượng.
Nhập khẩu lúa mì của Thái Lan giảm, do USDA không kỳ vọng tiêu thụ nội địa đối với các loại thực phẩm làm từ lúa mì sẽ phục hồi trong năm thị trường 2020-21.
Nhập khẩu lúa mì dự kiến sẽ giảm 14% trong niên vụ 2020-21 xuống còn 3 triệu tấn. Nhập khẩu lúa mì xay xát cũng được dự báo sẽ giảm khoảng 9% xuống 1,2 triệu tấn.

Nguồn: VITIC/Reuters