Bộ Thương mại Thái Lan nhận định nhu cầu gạo đang tăng lên do hạn hán ở nhiều nước, do đó chính phủ nước này có thể bán được giá tốt từ các cuộc đấu thầu tới đây.
Chính phủ Thái Lan đã bán được 6,59 triệu tấn gạo từ kho dự trữ, thu về 69 tỷ bạt trong 2 năm qua và có kế hoạch thúc đẩy bán nhiều nhất có thể trong năm nay.
Bộ Thương mại Thái Lan cho biết nước này sẽ tiếp tục giải phóng lượng gạo tồn kho bằng nhiều cách, kể cả việc mở đấu thầu cho khu vực tư nhân và các nhà nhập khẩu nước ngoài.
Thái Lan cũng sẽ tiếp tục bán gạo theo các hợp đồng liên chính phủ tới nhiều khách hàng tiềm năng như Singapore, Nam Phi, Mozambique, Oman….

Gần đây Indonesia và Philippines đã bày tỏ ý định mua khoảng hơn 1 triệu tấn gạo của Thái Lan.

Nguồn: Vietnamplus.vn

Thái Lan tiếp tục đấu giá 1,1 triệu tấn gạo dự trữ với giá cao