Theo Tổng cục Thống kê, tình hình chăn nuôi trâu, bò trên cả nước trong tháng 10/2019 nhìn chung ổn định.
Đàn trâu ước tính tiếp tục giảm 3,1% so với cùng thời điểm năm trước do hiệu quả kinh tế không cao và diện tích chăn thả bị thu hẹp; đàn bò trong tháng ước tính tăng 2,4%.
Chăn nuôi gia cầm tăng khá 11,5% so với cùng thời điểm năm trước do nhiều hộ chăn nuôi chuyển hướng từ nuôi lợn sang nuôi gia cầm và các cơ sở chăn nuôi chủ động tăng đàn gia cầm trước tình hình dịch bệnh ở lợn. Tuy nhiên, người nuôi cần theo dõi sát tình hình thị trường, tránh tình trạng tăng đàn ồ ạt dẫn đến cung vượt quá cầu, giá bán giảm sâu gây thua lỗ.
Đàn lợn cả nước tháng 10/2019 giảm mạnh 20% so với cùng thời điểm năm trước do chịu ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, nguồn cung giảm là yếu tố chủ yếu khiến giá thịt lợn hơi trên thị trường gia tăng. Tính đến ngày 22/10/2019, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 8.296 xã thuộc 660 huyện của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với tổng số lợn tiêu hủy gần 5,7 triệu con, tương đương với tổng trọng lượng hơn 327 nghìn tấn, trong đó có 3.681 xã thuộc 412 huyện của 56 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dịch bệnh đã qua 30 ngày.
Tính đến ngày 23/10/2019, cả nước không còn dịch lở mồm, long móng và dịch tai xanh trên lợn; dịch cúm gia cầm còn ở An Giang, Kon Tum.
Nguồn: VITIC