Kết quả xuất khẩu cụ thể một số mặt hàng chủ yếu như sau:

Gạo: Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 5 năm 2018 ước đạt 452 nghìn tấn với giá trị đạt 347 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 2,66 triệu tấn và 1,45 tỷ USD, tăng 13,9% về khối lượng và tăng 40% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Giá gạo xuất khẩu bình quân 4 tháng đầu năm 2018 đạt 503 USD/tấn, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2017. Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2018 với 33,5% thị phần. Xuất khẩu gạo sang thị trường này trong 4 tháng đầu năm 2018 đạt 699,6 nghìn tấn và 370,8 triệu USD, giảm 13,7% về khối lượng và giảm 0,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Bốn tháng đầu năm 2018, các thị trường có giá trị xuất khẩu gạo tăng mạnh là Indonesia (gấp 333 lần), Irắc (gấp 16,1 lần), Malaysia (gấp 3,1 lần), Gana (49,7%), Hồng Kông (41,5%) và Singapore (15,7%).

Cà phê: Xuất khẩu cà phê tháng 5 năm 2018 ước đạt 135 nghìn tấn với giá trị đạt 265 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 820 nghìn tấn và 1,6 tỷ USD, tăng 16% về khối lượng nhưng giảm tăng 0,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Giá cà phê xuất khẩu bình quân 4 tháng đầu năm 2018 đạt 1.936 USD/tấn, giảm 14,8% so với cùng kỳ năm 2017. Đức và Hoa Kỳ tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2018 với thị phần lần lượt là 13,3% và 11,1%. Các thị trường có giá trị xuất khẩu cà phê trong 4 tháng đầu năm 2018 tăng mạnh là: Indonesia (gấp 9,4 lần), Nga (76,8%), Philippin (59,3%) và Nhật Bản (14,8%).

Chè: Khối lượng xuất khẩu chè tháng 5 năm 2018 ước đạt 9 nghìn tấn với giá trị đạt 14 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu chè 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 44 nghìn tấn và 68 triệu USD, giảm 12,3% về khối lượng và giảm 10,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Giá chè xuất khẩu bình quân 4 tháng đầu năm 2018 đạt 1.565 USD/tấn, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2017. Trong 4 tháng đầu năm 2018, khối lượng chè xuất khẩu sang Pakistan – thị trường lớn nhất của Việt Nam với 26,5% thị phần – giảm 11% về khối lượng nhưng tăng 1,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Các thị trường có giá trị xuất khẩu chè trong 4 tháng đầu năm 2018 tăng mạnh là Đức (3,7 lần), Đài Loan và Malaysia (53,8%), Trung Quốc (46,2%), Hoa Kỳ (40,3%), Ả rập xêút (29,4%) và Indonesia (19,5%).

Hạt điều: Khối lượng hạt điều xuất khẩu tháng 5 năm 2018 ước đạt 33 nghìn tấn với giá trị 306 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu hạt điều 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 139 nghìn tấn và 1,37 tỷ USD, tăng 19,1% về khối lượng và tăng 22,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Giá hạt điều xuất khẩu bình quân 4 tháng đầu năm 2018 đạt 10.011 USD/tấn, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2017. Hoa Kỳ, Hà Lan và Trung Quốc vẫn duy trì là 3 thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam chiếm thị phần lần lượt là 36,4%, 13,4% và 11,5% tổng giá trị xuất khẩu hạt điều. Bốn tháng đầu năm 2018, trừ Úc, tất cả các thị trường xuất khẩu hạt điều chính của Việt Nam đều tăng mạnh. Tiêu: Khối lượng tiêu xuất khẩu tháng 5 năm 2018 ước đạt 22 nghìn tấn, với giá trị đạt 70 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu tiêu 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 108 nghìn tấn và 377 triệu USD, tăng 5,4% về khối lượng nhưng giảm 37,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Giá tiêu xuất khẩu bình quân 4 tháng đầu năm 2018 đạt 3.537 USD/tấn, giảm 42% so với cùng kỳ năm 2017. Các thị trường xuất khẩu tiêu lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2018 là Hoa Kỳ, Ấn Độ, Pakistan và Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất với 39,2% thị phần.

Sắn và các sản phẩm từ sắn: Khối lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn trong tháng 5 năm 2018 ước đạt 200 nghìn tấn với giá trị đạt 91 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn 4 tháng đầu năm 2018 ước đạt 1,3 triệu tấn và 460 triệu USD, giảm 25,6% về khối lượng nhưng tăng 7,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Trong 4 tháng đầu năm 2018, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu chính, chiếm tới 88,4% thị phần, giảm 25,5% về khối lượng nhưng tăng 2,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Nguồn: Vietnamexport.com