Trong 12 thập kỷ qua, thị phần xuất khẩu gạo của Mỹ trên thế giới giảm từ mức 14% năm 2003 xuống chỉ còn 6% năm 2018. Ngoài việc xuất khẩu giảm và biến mất ở các thị trường Châu Á và Trung Đông, tổn thất đáng kể của Mỹ thể hiện ở thị trường tiêu thụ số 1 của họ là Mexico. Trong một thập kỷ qua, nhập khẩu gạo Mỹ vào Mexico giảm từ 100% xuống còn 71% năm 2018 và xu hướng dự đoán sẽ còn tiếp diễn.
Mexico thường mua gạo của Mỹ là chính, nhưng hiện đang nhập thêm của các nước khác như Uruguay, Guyana, Argentina, và giờ thêm cả Paraguay. Hạn ngạch thuế quan của Mexic và giá gạo Mỹ tăng do những vấn đề liên quan đến thời tiết khiến cũng ảnh hưởng tới thương mại gạo giữa 2 bên. Mỹ có lượng dự trữ gạo lớn, nhưng dự báo sản lượng sẽ giảm nên sự cạnh tranh trên thị trường Mexico trong năm tới chắc chắn sẽ càng khó khăn.
 Nguồn: VITIC/USDA

Nguồn: Vinanet