Cụ thể, tại Thái Nguyên, giá chè cành chất lượng cao tăng thêm 5.000 đồng/kg lên 190.000 đồng/kg, chè xanh búp khô và chè xanh búp khô đã sơ chế loại 1 tăng 5.000 đồng/kg lên lần lượt 140.000 đồng/kg và 105.000 đồng/kg.
Tại Bảo Lộc, Lâm Đồng, giá chè nguyên liệu (búp tươi) sản xuất chè xanh loại 1 tăng 1.000 đồng/kg lên 8.000 đồng/kg, giá chè nguyên liệu sản xuất chè đen tăng 500 đồng/kg lên 4.000 đồng/kg.
Tuy nhiên, theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khối lượng xuất khẩu chè tháng Một ước đạt 11.000 tấn với giá trị đạt 16 triệu USD, giảm 3,6% về khối lượng và giảm 8,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Giá chè xuất khẩu bình quân năm 2016 đạt 1.659 USD/tấn, giảm 2,8% so với năm 2015.
Trong năm 2016, khối lượng chè xuất khẩu sang Pakistan - thị trường nhập khẩu chè lớn nhất của Việt Nam với 36,2% thi ̣phần cũng tăng 7% về khối lượng nhưng giảm 4% về giá trị so với năm 2015.

Các thi ̣trường có giá tri ̣xuất khẩu chè trong năm 2016 của Việt Nam tăng mạnh là Ấn Độ (tăng gấp 11,2 lần), Trung Quốc (tăng gấp 2,2 lần), Indonesia (tăng 46,2%) và Malaysia (tăng 41,4%).

Nguồn: Thanh Tâm/Vietnamplus.vn