Thị trường đường: Giá đường thô kỳ hạn tháng 3 thiết lập giảm 0,1 cent, tương đương 0,7% xuống mức 14,88 UScent/lb. Giá tiếp tục giảm sau khi dữ liệu chỉ ra rằng các nhà đầu cơ đã giảm mạnh vị thế ngắn hạn. Giá đường trắng kỳ hạn tháng 3 đóng cửa giảm 2,3 USD, tương đương 0,6% chốt ở 386,5 USD/tấn.

Thị trường cà phê: Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 3 chốt phiên tăng 0,9 cent, tương đương 0,7% lên mức 1,2665 USD/lb, sau khi giảm tới 3,4% trong hai phiên giao dịch trước đó.

Các đại lý cho biết khả năng vụ mùa đạt kỷ lục của Brazil có thể sẽ hạn chế đà phục hồi của giá cà phê trong khi nhà sản xuất kìm bán ra để chờ đợi hiệu quả của cây trồng trong điều kiện thời tiết khô ráo.

Rabobank dự báo thặng dư cà phê toàn cầu trong vụ 2018/19 ở mức 3 triệu bao, trong dó chủ yếu là cà phê arabica, so với thức thâm hụt 4,7 triệu bao trong vụ 2017/18.

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 1 đóng cửa phiên giảm 9 USD, tương đương 0,5% xuống ở 1.801 USD/tấn.

Thị trường ca cao: Giá ca cao New York  kỳ hạn tháng 3 tăng 21 USD, tương đương 1% lên ở 2.110 USD/tấn, giao dịch trong phạm vi của phiên giao dịch trước.

Dữ liệu rang xay từ Bờ Biển Ngà trong tháng 10 đã tăng 15% so với cùng tháng năm ngoái, theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu GEPEX, sau khi chế biến cao hơn ở châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ.

Rabobank dự báo trong báo cáo triển vọng năm 2018, lượng rang xay ca cao toàn cầu sẽ tăng 2,3% trong vụ 2017/18 sau khi tăng hơn 4% trong vụ 2016/17.

Sản lượng ca cao tại Bờ Biển Ngà cũng được dự kiến thấp hơn đáng kể so với mức kỷ lục của vụ trước.

Rabobank cũng dự báo thặng dư ca cao toàn cầu trong vụ 2017/18 là 130.000 tấn, giảm từ mức 300.000 tấn hồi vụ trước. Dự báo sơ bộ cho vụ 2018/19 là sẽ thặng dư 60.000 tấn ca cao.

Giá ca cao London kỳ hạn tháng 3 chốt phiên tăng 9 GBP, tương đương 0,6% lên ở 1.583 GBP/tấn.

Nguồn: VITIC/Reuters