Thị trường đường: Giá đường thô kỳ hạn tháng 3 thiết lập tăng 0,12 cent, tương đương 0,9% lên mức 13,95 UScent/lb.

Mua bù thiếu đã nâng giá lên trên mức thấp ba tháng do các thương nhân chuẩn bị cho tháng cuối vụ và cuối quý ba.

Hợp đồng kỳ hạn tháng 10 hết hạn hôm thứ 6, đóng cửa tăng 1,1% lên mức 13,23 UScent. Tổng hợp đồng mở cửa đã giảm 13.760 lô xuống còn 27.515 lô hôm thứ tư.

Giá đường trắng kỳ hạn tháng 12 cũng tăng 2,5 USD, tương đương 0,7% chốt ở 358,7 USD/tấn.

Thị trường cà phê: Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12 chốt phiên giảm 0,85 cent, tương đương 0,7% xuống mức 1,285 USD/lb, sau khi suy yếu xuống mức thấp kể từ ngày 7 tháng 9 ở 1,275 USD. Một thương nhân cho biết, nếu không có vấn đề gì về thời tiết thì Brazil sẽ có một vụ mùa thuận lợi. Trong khi đó các nhà sản xuất cà phê ở Brazil vẫn không muốn bán ra ở mức giá hiện tại và họ vẫn chờ đợi mưa, hơn nữa sự suy yếu của đồng real có thể thu hút thêm nhiều cà phê vào tham gia vào thị trường giao dịch.

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11 cũng giảm 1 USD, tương đương 0,05% chốt ở 1.949 USD/tấn, sau khi rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 7 tháng 9 ở 1.921 USD.

Thị trường ca cao: Giá ca cao New York kỳ hạn tháng 12 chốt phiên giảm 35 USD, tương đương 1,7% xuống tại 1.980 USD/tấn do thị trường điều chỉnh từ đợt tăng phiên trước đó.

Theo số liệu trao đổi cho thấy tồn kho từ Ecuador trong tháng 9 đã giảm khoảng 80% so với cùng tháng năm ngoái. Giá ca cao London kỳ hạn tháng 12 thiết lập giảm 22 GBP, tương đương 1,5% chốt ở 1.476 GBP/tấn.

Nguồn: VITIC/Reuters