So với cùng kỳ tháng trước, trong 15 ngày đầu tháng 02/2017, giá một số mặt hàng thiết yếu như LPG, phân bón urê có xu hướng tăng; giá chào phôi thép ổn định; giá đường có xu hướng giảm. Riêng giá chào bán xuất khẩu ổn định tại thị trường Thái Lan và tăng nhẹ tại thị trường Việt Nam. Giá xăng dầu diễn biến trái chiều: tăng giá đối với xăng, dầu hỏa và dầu diê-zen, giảm giá đối với dầu madut.

Tại Thái Lan, loại gạo 5% tấm giá khoảng 350-360 USD/tấn; loại gạo 25% tấm giá ở mức khoảng 340 USD/tấn. Tại Việt Nam, loại gạo 5% tấm dao động ở mức 352-355 USD/tấn, tăng 12-15 USD/tấn, loại gạo 25% tấm dao động ở mức 320 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn. Giá phân bón Urê tại một số thị trường chính trên thế giới tăng nhẹ trong nửa đầu tháng 02/2017 do nhu cầu thị trường tăng.

Tại New York, giá đường thô giao tháng 3/2017 ở mức khoảng 20-21,18 Uscent/Lb, bình quân giảm 0,065 Uscent/Lb.

Tại Luân Đôn, giá đường trắng giao tháng 3/2017 ở mức khoảng 528,6-553,8 USD/tấn, bình quân giảm 2,1 USD/tấn.

Giá phôi thép cơ bản ổn định so với cùng kỳ. Cụ thể: giá chào bán phôi thép CFR Đông Á ở mức khoảng 410-430 USD/tấn, giá chào phôi CIS khoảng 410 USD/tấn FOB Biển Đen. Giá LPF do Công ty Aramco của Ả Rập công bố bình quân tháng 02/2017 là 555 USD/tấn, tăng 90 USD/tấn so với tháng 01/2017. Giá xăng dầu thành phẩm thế giới bình quân 15 ngày đầu tháng 02/2017 tăng từ 0,75% đến 2,44% đối với mặt  hàng xăng, dầu  hỏa và dầu diê-zen, riêng dầu madut giảm giá 4,76% so với cùng kỳ tháng trước.

Nguồn: Quyên Lưu/moit.gov.vn