Giá tiêu hiện trong khoảng 62.000 – 64.000 đồng/kg.
Cụ thể, giá thu mua của các doanh nghiệp và đại lý ở Đăk Lăk, Đăk Nông và Bà Rịa – Vũng Tàu giảm 1.000 đồng, ngược lại Đồng Nai tăng 1.000 đồng, Bình Phước và Gia Lai giá không đổi.
Giá thu mua hạt tiêu tại một số vùng nguyên liệu ngày 21/2

Vùng nguyên liệu

21/2

+/- So sánh ngày 13/2

Đăk Lăk (Ea H'leo)

63000

-1.000

Gia Lai (Chư Sê)

63000

0

Đăk Nông (Gia Nghĩa)

63000

-1.000

Bà Rịa-Vũng Tàu

64000

-1.000

Bình Phước

62000

0

Đồng Nai

63000

+1.000

Nguồn số liệu: Tin Tây Nguyên
Thế giới, giá tiêu trên sàn Kochi - Ấn Độ lúc 14:16:58 theo giờ Việt Nam giao kỳ hạn tháng 2/2018 tăng 5870 Rupee (tức tăng 14,12%), lên 41.575 Rupee/tạ. Giao kỳ hạn tháng 3, 4, và 5/2018 giảm lần lượt 235 Rupee, 240 Rupee và 240 Rupee (tức giảm 0,56%; 0,57% và 0,57%) tương ứng với 41.780 Rupee/tạ; 42.005 Rupee/tạ và 42.210 Rupee/tạ.