Giá gạo nguyên liệu IR504 ổn định ở 9.750 đồng/kg; giá gạo thành phẩm IR 504 đồng/kg ổn định ở 11.000 đồng/kg; giá tấm 1 IR 504 ổn định ở 10.000 đồng/kg; giá cám vàng ổn định 6.850 đồng/kg.

Giá lúa gạo ngày 11/12/2020

 ĐVT: đồng/kg

Chủng loại

Ngày 11/12/2020

Thay đổi so với ngày 9/12/20202

NL IR 504

9.750

-

TP IR 504

11.000

-

Tấm 1 IR 504

10.000

-

Cám vàng

6.850

-

 

Tại thị trường An Giang giá lúa gạo hôm nay hầu như ổn định: giá lúa OM 9577 ổn định ở 6.800 đồng/kg; giá lúa OM 9582 6.800 đồng/kg; giá lúa OM 6976 ổn định ở 6.700-6.800 đồng/kg. Giá lúa IR 50404 ổn định ở 6.600-6.800 đồng/kg.
Các loại gạo ổn định: gạo Hương lài 19.500 đồng/kg; gạo sóc thường 14.500 đồng/kg. Gạo sóc Thái 17.500 đồng/kg; gạo Nàng hoa 16.500 đồng/kg. Gạo Nhật 23.000 đồng/kg.

Giá lúa gạo tại tỉnh An Giang ngày 11-12-2020

Tên mặt hàng

Giá mua của thương lái (đồng)

Giá bán tại chợ

(đồng)

Giá (+)(-) so với ngày hôm trước

Lúa gạo

 

 

 

- Nếp vỏ (tươi)

5.500- 5.600

 

 

- Nếp Long An (tươi)

6.200 - 6.500

 

 

- Nếp vỏ (khô)

 

 

 

- Lúa Jasmine

6.700 - 6.800

Lúa tươi

 

- Lúa IR 50404

6.600 - 6.800

 

- Lúa OM 9577

6.800

 

- Lúa OM 9582

6.800

 

- Lúa Đài thơm 8

7.000 - 7.200

 

- Lúa OM 5451

6.700 - 6.900

 

- Lúa OM 4900

 

 

- Lúa OM 6976

6.700 - 6.800

 

- Lúa OM 18

6.800

 

- Lúa Nhật

7.700 - 7.900

 

- Lúa Nàng Nhen (khô)

12.000

Lúa khô

 

- Lúa IR 50404 (khô)

7.500

 

- Lúa Đài thơm 8 (khô)

 

 

- Nếp ruột

 

13.000 - 14.000

 

- Gạo thường

 

10.500 - 11.500

 

- Gạo Nàng Nhen

 

16.000

 

- Gạo thơm thái hạt dài

 

18.000 - 19.000

 

- Gạo thơm Jasmine

 

14.000 - 14.500

 

- Gạo Hương Lài

 

19.500

 

- Gạo trắng thông dụng

 

13.000

 

- Gạo Sóc thường

 

14.500

 

- Gạo thơm Đài Loan trong

 

20.000

 

- Gạo Nàng Hoa

 

16.500

 

- Gạo Sóc Thái

 

17.500

 

- Tấm thường

 

12.500

 

- Tấm thơm

 

14.000

 

- Tấm lài

 

11.000

 

- Gạo Nhật

 

23.000

 

- Cám

 

6.000

 

 

Hậu Giang: Sản lượng lúa năm 2020 đạt hơn 1,3 triệu tấn
Diện tích gieo trồng lúa cả năm 2020 toàn tỉnh được 196.779ha, tăng 0,3% so cùng kỳ. Năng suất bình quân đạt 6,6 tấn/ha, tăng 0,25 tấn/ha so cùng kỳ; sản lượng đạt 1.308.612 tấn, tăng 3,95% (tương đương 49.688 tấn) so với cùng kỳ. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp tỉnh thì việc chuyển đổi cơ cấu giống từ chất lượng thấp sang chất lượng cao đã góp phần nâng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. Giá lúa trung bình năm 2020 cao hơn từ 300-1.000 đồng/kg so với cùng kỳ 2019, nông dân có lợi nhuận từ 30%.
Sản lượng lúa năm nay tăng 49.688 tấn so với năm 2019.
Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp tỉnh và các địa phương còn liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn và đã có khoảng 25 công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã ký hợp đồng liên kết bao tiêu lúa với diện tích 30.052ha, có 23.509 hộ tham gia.
Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo 5% tấm của Việt Nam ổn định ở mức 493-497 USD/tấn, cao hơn so với các nhà cung cấp khác trong khu vực như gạo Thái Lan có giá từ 475 - 485 USD/tấn, gạo Ấn Độ từ 366 - 370 USD/tấn.
Giá xuất khẩu gạo hiện nay đang tốt, có nhiều khởi sắc những tháng vừa qua. Giá bán có thể nói cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Hiệp hội Lương thực Việt Nam dự báo, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong quý I-2021 vẫn tốt khi các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam như Philippines, châu Phi... tiếp tục ký hợp đồng mua gạo của Việt Nam.

Nguồn: VITIC