Giá gạo nguyên liệu IR504 ổn định ở 9.750 đồng/kg; giá gạo thành phẩm IR 504 đồng/kg ổn định ở 11.000 đồng/kg; giá tấm 1 IR 504 ổn định ở 10.000 đồng/kg; giá cám vàng ổn định 6.850 đồng/kg.

Giá lúa gạo ngày 15/12/2020

 ĐVT: đồng/kg

Chủng loại

Ngày 15/12/2020

Thay đổi so với ngày 14/12/20202

NL IR 504

9.750

-

TP IR 504

11.000

-

Tấm 1 IR 504

10.000

-

Cám vàng

6.850

-

Tại thị trường An Giang giá lúa gạo hôm nay hầu như ổn định: giá lúa OM 9577 ổn định ở 6.800 đồng/kg; giá lúa OM 9582 6.800 đồng/kg; Giá lúa IR 50404 tăng 100 đồng/kg lên 6.600-6.800 đồng/kg. Giá lúa OM 6976 6.800 – 7.000 đồng/kg
Các loại gạo ổn định: gạo Hương lài 19.500 đồng/kg; gạo sóc thường 14.500 đồng/kg. Gạo sóc Thái 17.500 đồng/kg; gạo Nàng hoa 16.500 đồng/kg. Gạo Nhật 23.000 đồng/kg.

 Giá lúa gạo tại tỉnh An Giang ngày 15-12-2020

Tên mặt hàng

ĐVT

Giá mua của thương lái (đồng)

Giá bán tại chợ

(đồng)

Lúa gạo

 

 

 

- Nếp vỏ (tươi)

kg

5.500- 5.650

 

- Nếp Long An (tươi)

kg

6.200 - 6.500

 

- Nếp vỏ (khô)

kg

 

 

- Lúa Jasmine

kg

6.700 - 6.900

Lúa tươi

- Lúa IR 50404

kg

6.600 - 6.800

- Lúa OM 9577

kg

6.800 - 7.000

- Lúa OM 9582

kg

6.800 - 7.000

- Lúa Đài thơm 8

kg

7.000 - 7.200

- Lúa OM 5451

kg

6.800 - 6.900

- Lúa OM 4900

kg

 

- Lúa OM 6976

kg

6.800 - 7.000

- Lúa OM 18

Kg

6.800

- Lúa Nhật

kg

7.700 - 7.900

- Lúa Nàng Nhen (khô)

kg

12.000

Lúa khô

- Lúa IR 50404 (khô)

kg

7.500

- Lúa Đài thơm 8 (khô)

kg

 

- Nếp ruột

kg

 

13.000 - 14.000

- Gạo thường

kg

 

10.500 - 11.500

- Gạo Nàng Nhen

kg

 

16.000

- Gạo thơm thái hạt dài

kg

 

18.000 - 19.000

- Gạo thơm Jasmine

kg

 

14.000 - 14.500

- Gạo Hương Lài

kg

 

19.500

- Gạo trắng thông dụng

kg

 

13.000

- Gạo Sóc thường

kg

 

14.500

- Gạo thơm Đài Loan trong

kg

 

20.000

- Gạo Nàng Hoa

kg

 

16.500

- Gạo Sóc Thái

kg

 

17.500

- Tấm thường

kg

 

12.500

- Tấm thơm

kg

 

14.000

- Tấm lài

kg

 

11.000

- Gạo Nhật

kg

 

23.000

- Cám

kg

 

6.000

Theo các thương lái, hôm nay gạo nguyên liệu về ổn định, thị trường sôi động. Các nhà máy chào mua gạo Đài thơm 8 nhiều hơn, giá tăng nhẹ, nhiều thương lái hỏi mua lúa tại Sóc Trăng, Bạc Liêu với giá cao. Từ đầu tháng 12 đến nay, giao hàng gạo Việt tiếp tục tăng, trong đó, lượng gạo đài thơm 8 và OM 18 chiếm tỉ lệ lớn, gần 50% tổng sản lượng.
Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo 5% tấm của Việt Nam ổn định ở mức 493-497 USD/tấn. Hiện tại, cơ hội xuất khẩu lúa gạo của Việt Nam vẫn rộng cửa bởi nhu cầu tiêu thụ trên thế giới ổn định.

Nguồn: VITIC