Giá gạo NL IR 504 ổn định ở 9.550 đồng/kg; gạo TP IR 504 ổn định ở 10.800 đồng/kg; giá tấm I IR 504 ở 9.100 đồng/kg; giá cám vàng ổn định 6.750 đồng/kg.
Tại thị trường An Giang hôm nay giá lúa tương đối ổn định: lúa IR 50404 6.500-6.600 đồngkg; lúa OM 9577 6.650 đồng/kg; giá lúa Đài Thơm 8 6.600-6.800 đồng/kg; giá lúa OM 5451 giảm 100 đồng/kg ở 6.400-6.600 đồng/kg; giá lúa OM 6976 6.600-6.650 đồng/kg; giá lúa OM 18 giảm 200 đồng/kg xuống 6.600-6.800 đồng/kg.
Giá gạo Hương Lài tăng 500 đồng/kg đạt 20.000 đồng/kg; giá gạo trắng thông dụng giảm 500 đồng/kg xuống 14.000 đồng/kg.
Giá lúa gạo tại tỉnh An Giang ngày 16-03-2021

Tên mặt hàng

ĐVT

Giá mua của thương lái (đồng)

Giá bán tại chợ

(đồng)

Giá tăng (+), giảm (-) so với ngày hôm trước

Lúa gạo

- Nếp vỏ (tươi)

kg

5.600 - 5.700

 

 

- Nếp Long An (tươi)

kg

5.700 - 5.900

 

 

- Lúa Jasmine

kg

-

Lúa tươi

 

- Lúa IR 50404

kg

6.500 - 6.600

 

- Lúa OM 9577

kg

6.650

 

- Lúa OM 9582

kg

6.650

 

- Lúa Đài thơm 8

kg

6.600 - 6.800

 

- Lúa OM 5451

kg

6.400 - 6.600

-100

- Nàng Hoa 9

kg

6.600

 

- Lúa OM 6976

kg

6.600 - 6.650

 

- Lúa OM 18

Kg

6.600 - 6.800

-200

- Lúa Nhật

kg

7.500 - 7.600

 

- Lúa Đài thơm 8 (khô)

kg

 

 

- Nếp ruột

kg

 

13.000 - 14.000

 

- Gạo thường

kg

 

11.000 - 11.500

 

- Gạo Nàng Nhen

kg

 

16.000

 

- Gạo thơm thái hạt dài

kg

 

18.000 - 19.000

 

- Gạo thơm Jasmine

kg

 

15.000 - 16.000

 

- Gạo Hương Lài

kg

 

20.000

+500

- Gạo trắng thông dụng

kg

 

14.000

-500

- Gạo Sóc thường

kg

 

16.400

 

- Gạo thơm Đài Loan trong

kg

 

20.000

 

- Gạo Nàng Hoa

kg

 

16.200

 

- Gạo Sóc Thái

kg

 

19.000

 

 

- Tấm thường

kg

 

12.500

 

- Tấm thơm

kg

 

13.500

 

- Tấm lài

kg

 

12.000

 

- Gạo Nhật

kg

 

24.000

 

- Cám

kg

 

6.000

 

 

Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu 5% tấm ổn định ở mức 503-507 USD/tấn và gạo 25% tấm ở mức 478-482 USD/tấn. Các loại gạo khác như 100% tấm, Jasmine cũng tiếp tục giữ giá ổn định, lần lượt là 438-442 USD/tấn với gạo 100% và 548-552 USD/tấn với gạo Jasmine

Nguồn: VITIC