Giá gạo nguyên liệu IR504 giảm nhẹ 50 đồng/kg xuống 9.750 đồng/kg; giá gạo thành phẩm xuất khẩu IR504 ổn định ở 11.100 đồng/kg; giá tấm 1 IR504 ổn định 10.000 đồng/kg; giá cám vàng ổn định 6.700 đồng/kg; giá gạo OM 5451 ở mức 9.250 đồng/kg, giảm 50 đồng/kg; gạo OM 18 ở mức 9.300 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg.

Giá lúa gạo ngày 19/11/2020

 ĐVT: đồng/kg

Chủng loại

Ngày 19/11/2020

Thay đổi so với ngày 18/11/2020

NL IR 504

9.800

-50

TP IR 504

11.100

0

Tấm 1 IR 504

10.000

0

Cám vàng

6.700

0

Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo 5% tấm của Việt Nam ổn định ở mức 493-497 USD/tấn. Theo các doanh nghiệp, trong 10 ngày đầu tháng 11/2020, lượng gạo xuất khẩu đi Philippines bật tăng mạnh khi vượt qua cả tổng lượng xuất khẩu trong tháng 10.
Dự báo mức giá trong thời gian tới sẽ khá tốt. Nhu cầu thị trường lớn, do đó mặt hàng lúa gạo vẫn có lợi thế về giá.

Nguồn: VITIC