Giá gạo nguyên liệu IR 504 ổn định ở 10.400 đồng/kg; giá gạo thành phẩm IR 504 ổn định ở 11.600 đồng/kg; giá gạo tấm 1 IR 504 ổn định ở 10.100 đồng/kg; giá cám vàng ổn định ở 7.600 đồng/kg.

Giá lúa gạo ngày 2/2/2021

ĐVT: đồng/kg

Chủng loại

Ngày 2/2

Thay đổi so với ngày 1/2

NL IR 504

10.400

0

TP IR 504

11.600

0

Tấm 1 IR 504

10.100

0

Cám vàng

7.600

0

Tại An Giang; lúa OM 9582 6.900-7.100 đồng/kg; lúa OM 6976 7000-7.100 đồng/kg; lúa IR 50404 7.500 đồng/kg; OM 5451 6.800- 7.000 đồng/kg; lúa OM 9577 6.900-7.100 đồng/kg.
Với mặt hàng gạo, giá gạo hôm nay đi ngang. Cụ thể, gạo Nàng Nhen giá 11.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 19.500 đồng/kg; góc Sóc Thái 20.500 đồng/kg. Gạo Nhật 24.000 đồng/kg.

Giá lúa gạo tại An Giang ngày 2/2/2021

Tên mặt hàng

ĐVT

Giá mua của thương lái (đồng)

Giá bán tại chợ

(đồng)

Giá (+)(-) so với ngày hôm trước

Lúa gạo

- Nếp vỏ (tươi)

kg

-

 

 

- Nếp Long An (tươi)

kg

-

 

 

- Nếp vỏ (khô)

kg

7.500 - 7.800

 

 

- Lúa Jasmine

kg

 

Lúa tươi

 

- Lúa IR 50404

kg

6.900 - 7.000

 

- Lúa OM 9577

kg

6.900 - 7.100

 

- Lúa OM 9582

kg

6.900 - 7.100

 

- Lúa Đài thơm 8

kg

7.300 - 7.400

 

- Lúa OM 5451

kg

6.800 - 7.000

 

- Nàng Hoa 9

kg

7.500 - 7.600

 

- Lúa OM 6976

kg

7.000 - 7.100

 

- Lúa OM 18

Kg

6.800 - 7.000

 

- Lúa Nhật

kg

7.700 - 7.800

 

- Lúa Nàng Nhen (khô)

kg

11.000

Lúa khô

 

- Lúa IR 50404 (khô)

kg

7.500

 

- Lúa Đài thơm 8 (khô)

kg

 

 

- Nếp ruột

kg

 

13.000 - 14.000

 

- Gạo thường

kg

 

10.500 - 11.500

 

- Gạo Nàng Nhen

kg

 

16.000

 

- Gạo thơm thái hạt dài

kg

 

18.000 - 19.000

 

- Gạo thơm Jasmine

kg

 

15.000 - 16.000

 

- Gạo Hương Lài

kg

 

19.500

 

- Gạo trắng thông dụng

kg

 

14.500

 

- Gạo Sóc thường

kg

 

16.400

 

- Gạo thơm Đài Loan trong

kg

 

20.000

 

- Gạo Nàng Hoa

kg

 

16.200

 

- Gạo Sóc Thái

kg

 

20.500

 

- Tấm thường

kg

 

12.500

 

- Tấm thơm

kg

 

13.500

 

- Tấm lài

kg

 

12.000

 

- Gạo Nhật

kg

 

24.000

 

- Cám

kg

 

6.000

 

Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo 5% tấm của Việt Nam ổn định ở mức 500-505 USD/tấn. Trong tháng 1/2021, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Philippines giảm song tăng mạnh ở khu vực châu Phi.

Nguồn: VITIC