Giá gạo nguyên liệu IR 504 8.800 đồng/kg; giá gạo thành phẩm IR 504 10.200 đồngkg; giá tấm 1 IR 504 8.400 đồng/kg; giá cám vàng 6.700 đồng/kg.
Tại thị trường An Giang, giá nếp vỏ tươi 5.000-5.100 đồng/kg; giá nếp Long An (tươi) 5.400-5.500 đồng/kg; giá lúa IR 50404 5.900-6.100 đồng/kg; giá lúa OM 9577 6.100 đồng/kg; lúa Đài thơm 8 6.300-6.500 đồng/kg; giá lúa OM 5451 6.100-6.300 đồng/kg; giá lúa nàng Hoa 9 6.100-6.200 đồng/kg; giá lúa OM 6976 5.900-6.100 đồng/kg.
Giá gạo thường 11.000-12.000; gạo Hương Lài 18.000 đồng/kg; gạo nàng hoa 16.200 đồng/kg; gạo sóc thường 14.000 đồng/kg. Gạo Nhật 24.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái 17.000 đồng/kg.

Giá nông sản tại tỉnh An Giang ngày 26-04-2021

 

Tên mặt hàng

ĐVT

Giá mua của thương lái(đồng)

Giá bán tại chợ

(đồng)

Giátăng(+), giảm(-) so với ngày23-04

Lúa gạo

- Nếp vỏ (tươi)

kg

5.000 - 5.100

 

 

- Nếp Long An (tươi)

kg

5.400 - 5.500

 

 

- Lúa Jasmine

kg

-

Lúa tươi

 

- Lúa IR 50404

kg

5.900 - 6.100

 

- Lúa OM 9577

kg

6.100

 

- Lúa OM 9582

kg

6.100

 

- Lúa Đài thơm 8

kg

6.300 - 6.500

 

- Lúa OM 5451

kg

6.100-6.300

 

- Nàng Hoa 9

kg

6.100 -6.200

 

- Lúa OM 6976

kg

5.900 - 6.100

 

- Lúa OM 18

Kg

6.000

 

- Lúa Nhật

kg

7.500 -7.600

 

- Lúa IR 50404

kg

7.000

Lúakhô

 

- Lúa Nàng Nhen (khô)

kg

18.000

 

- Nếp ruột

kg

 

13.000 - 14.000

 

- Gạo thường

kg

 

11.000 - 12.000

 

- Gạo Nàng Nhen

kg

 

16.000

 

- Gạo thơm thái hạt dài

kg

 

18.000 - 19.000

 

- Gạo thơm Jasmine

kg

 

14.000 - 15.000

 

- Gạo Hương Lài

kg

 

18.000

 

- Gạo trắng thông dụng

kg

 

14.000

 

- Gạo Nàng Hoa

kg

 

16.200

 

- Gạo Sóc thường

kg

 

14.000

 

- Gạo SócThái

kg

 

17.000

 

- Gạo thơm Đài Loan trong

kg

 

20.000

 

- Gạo Nhật

kg

 

24.000

 

- Cám

kg

 

7.000

 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam tuần qua vững ở mức 485 – 495 USD/tấn so với tuần liền trước.

Hoạt động giao dịch đang diễn ra chậm chạp cho các nhà nhập khẩu chờ giá giảm thêm nữa. Tuy nhiên, nguồn cung khan hiếm dần do dịch Covid-19 ở Campuchia và Ấn Độ có thể sẽ ngăn giá gạo Việt Nam giảm thêm nữa.

Các thương nhân dự báo lượng gạo xuất xưởng của Việt Nam ở mức 700.000-800.000 tấn trong tháng 4/2021, tăng so với mức 539.040 tấn trong tháng 3/2021.

 

Nguồn: VITIC