Giá gạo nguyên liệu IR504 tăng 50-100 đồng/kg lên 9.550 đồng/kg; giá gạo thành phẩm IR 504 tăng 50 đồng/kg lên 10.800 đồng/kg; giá tấm 1 IR 504 ổn định ở 10.000 đồng/kg; giá cám vàng ổn định 6.850 đồng/kg.  
 Giá lúa gạo ngày 4/12/2020

 ĐVT: đồng/kg

Chủng loại

Ngày 4/12/2020

Thay đổi so với ngày 3/12/20202

NL IR 504

9.550

+50-100

TP IR 504

10.800

+50

Tấm 1 IR 504

10.000

-

Cám vàng

6.850

-

Tại thị trường An Giang, giá lúa IR 50404 tăng 100 đồng/kg lên 6.500-6.600 đồngkg; giá lúa OM 9577 tăng 100 đồng/kg lên 6.700-6.800 đồng/kg; giá lúa OM 9582 tăng 100 đồng/kg lên 6.700-6.800 đồng/kg; giá lúa Đài thơm 8 ổn định ở 6.800-7.000 đồng/kg; giá lúa OM 6976 ổn định ở 6.700-6.800 đồng/kg.
Các loại gạo ổn định: gạo Hương lài 19.500 đồng/kg; gạo sóc thường 14.500 đồng/kg. Gạo sóc Thái 17.500 đồng/kg; gạo Nàng hoa 16.500 đồng/kg. Gạo Nhật 23.000 đồng/kg.

Giá lúa gạo tại tỉnh An Giang ngày 04-12-2020

Tên mặt hàng

Giá mua của thương lái (đồng)

Giá bán tại chợ

(đồng)

Giá (+)(-) so với ngày hôm trước


Lúa gạo

 

 

 

 

- Nếp vỏ (tươi)

5.300- 5.600

 

 

 

- Nếp Long An (tươi)

6.000 - 6.100

 

 

 

- Nếp vỏ (khô)

 

 

 

 

- Lúa Jasmine

6.700 - 6.800

Lúa tươi

 

 

- Lúa IR 50404

6.500 - 6.600

+100

 

- Lúa OM 9577

6.700 - 6.800

+100

 

- Lúa OM 9582

6.700 - 6.800

+100

 

- Lúa Đài thơm 8

6.800 - 7.000

 

 

- Lúa OM 5451

6.500 - 6.700

 

 

- Lúa OM 4900

 

 

 

- Lúa OM 6976

6.700 - 6.800

 

 

- Lúa OM 18

6.800

 

 

- Lúa Nhật

7.700 - 7.900

 

 

- Lúa Nàng Nhen (khô)

12.000

Lúa khô

 

 

- Lúa IR 50404 (khô)

7.000

 

 

- Lúa Đài thơm 8 (khô)

 

 

 

- Nếp ruột

 

13.000 - 14.000

 

 

- Gạo thường

 

10.500 - 11.500

 

 

- Gạo Nàng Nhen

 

16.000

 

 

- Gạo thơm thái hạt dài

 

18.000 - 19.000

 

 

- Gạo thơm Jasmine

 

14.000 - 14.500

 

 

- Gạo Hương Lài

 

19.500

 

 

- Gạo trắng thông dụng

 

13.000

 

 

- Gạo Sóc thường

 

14.500

 

 

- Gạo thơm Đài Loan trong

 

20.000

 

 

- Gạo Nàng Hoa

 

16.500

 

 

- Gạo Sóc Thái

 

17.500

 

 

- Tấm thường

 

12.500

 

 

- Tấm thơm

 

14.000

 

 

- Tấm lài

 

11.000

 

 

- Gạo Nhật

 

23.000

 

 

- Cám

 

6.000

 

 

Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo 5% tấm của Việt Nam ổn định ở mức 493-497 USD/tấn.

Theo các doanh nghiệp, cùng với chất lượng lúa gạo, nhu cầu thị trường đang đẩy giá gạo tiếp tục tăng lên. Trong tháng 11/2020, giá gạo xuất khẩu đạt bình quân 534 USD/tấn, tăng 1% so với tháng 10/2020 và tăng 16% so với cùng kỳ năm 2019. Trong 11 tháng năm 2020, gạo cũng là mặt hàng có giá xuất khẩu tăng mạnh nhất, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2019, đạt bình quân 496 USD/tấn.

Nguồn: VITIC