Yếu tố cơ bản

Giá ngô tại Sở giao dịch hàng hóa Chicago tăng 0,5%, lên 3,34-3/4 USD/bushel. Giá ngô đạt mức 3,22-1/2 USD/bushel hôm thứ sáu (12/8), mức thấp nhất kể từ tháng 10/2014.

Giá đậu tương tại Chicago tăng 1,2%, lên 9,93-1/2 USD/bushel. Giá đậu tương giảm 2,2%, xuống còn 9,62-1/2 USD/bushel hôm thứ sáu (15/8).

Trong triển vọng hàng tháng, USDA chốt sản lượng ngô đạt 15,153 tỉ bushel, năng suất trung bình 175,1 bushel/acre, trong khi vụ thu hoạch đậu tương đạt 4,060 tỉ bushel, với năng suất trung bình dự kiến đạt 48,9 bushel/acre.

Giá lúa mì tại Chicago tăng 0,5%, lên 4,24-1/2 USD/bushel.

Nguồn: VITIC/Reuters