Tuy nhiên, lo ngại thời tiết nóng, và khô ảnh hưởng hầu hết các khu vực sản xuất trọng điểm của Mỹ, khiến giá lúa mì duy trì ở mức cao nhất gần 2 năm.
Giá ngô giảm hơn 1,5% - ngày giảm đầu tiên – trong 8 phiên, trong khi đó giá đậu tương giảm.
Giá lúa mì kỳ hạn tại Sở giao dịch hàng hóa Chicago giảm 2,9%, xuống còn 5,43-3/4 USD/bushel. Giá lúa mì đóng cửa tăng 0,9% ngày thứ tư (5/7), khi giá đạt mức cao nhất kể từ tháng 7/2015, ở mức 5,74-1/2 USD/bushel.
Giá ngô kỳ hạn giảm 1,6%, xuống còn 3,97-1/2 USD/bushel, sau khi đóng cửa tăng 1,2% phiên trước đó.
Giá đậu tương kỳ hạn giảm 0,2%, xuống còn 9,92-1/4 USD/bushel, đóng cửa tăng 1,4%.
Bộ nông nghiệp Mỹ cho biết, dự trữ đậu tương và diện tích trồng đậu tương thấp hơn so với kỳ vọng thị trường, yếu tố này đã hậu thuẫn giá đậu tương.
Giá một số mặt hàng ngày 6/7/2017:

Mặt hàng

ĐVT

Giá mới nhất

Thay đổi

% thay đổi

Lúa mì CBOT

UScent/bushel

543,75

- 16,25

- 2,9

Ngô CBOT

UScent/bushel

397,5

- 6,5

- 1,61

Đậu tương CBOT

UScent/bushel

992,25

- 2

- 0,2

Gạo CBOT

USD/100 cwt

11,91

 

 

Dầu thô WTI

USD/thùng

45,42

0,29

+ 0,64

Nguồn: VITIC/Reuters